Zabrzańskie zakłady fotograficzne

Zabrzańskie zakłady fotograficzne

autor - Dariusz Guz

Goldbach Otto - w 1912 roku Otto Goldbach, zamieszkały przy Dorotheenstrasse 1 (ul. 3 Maja), posiada atelier fotograficzne Germania, zlokalizowane przy Hüttenstrasse 3 (ul. Powstańców Śląskich) i numerem telefonu do atelier 10-39.
W następnych latach zmienia się tylko numer telefonu do atelier na 28-75 i nazwa ulicy na Peter Paul Strasse (ul. Powstańców Śląskich). Około 1936 roku pojawia się także lokalizacja przy Kronprinzenstrasse 223 (ul. Wolności).
Zgodnie z reklamą atelier wykonywało zdjęcia portretowe każdego rozmiaru, zdjęcia dla przemysłu, handlu i rzemiosła. Zdjęcia były najlepszej jakości, a wykonanie szybkie i niedrogie. Otto Goldbach jest autorem zdjęć, z których 7 zamieszczonych zostało w numerze 30 z 1925 roku i jedno w numerze 43 z 1929 roku tygodnika Oberschlesien im Bild. Czasopismo wydawane było przez firmę Neumanns Stadtbuchdruckerei z Gliwic.

Zdjęcie wykonane w Atelier Germania. Zdjęcie wykonane w Atelier Germania.
Zdjęcie z lewej strony wykonane w Atelier Germania. Wysokość 14,8 cm, szerokość 10,4 cm,
naklejone na kartoniku o wysokości 16,7 cm, szerokości 10,5 cm i grubości 1 mm.
Na kartoniku napis Atelier Germania Inh. Otto Goldbach Zabrze O.S. Hüttenstr. 3

Zdjęcie z prawej strony wykonane w Atelier Germania. Wysokość 14,9 cm, szerokość 10,4 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 16,5 cm, szerokości 10,5 cm i grubości 1 mm. Na kartoniku napis Atelier Germania Inh. Otto Goldbach Hindenburg O/S Hüttenstr. 3.

Zdjęcie   wykonane  przez  Otto  Golbacha.
Zdjęcie wykonane przez Otto Golbacha. Na zdjęciu widoczne jest jego atelier
fotograficzne Germania zlokalizowane przy Kronprinzenstrasse 223 (ul. Wolności).
Wysokość 8,8 cm, szerokość 13,8 cm. Bok ząbkowany.

Zdjęcie wykonane w Atelier Germania. Zdjęcie wykonane w Atelier Germania.
Z prawej strony zdjęcie wykonane w Atelier Germania. Wysokość 15,0 cm, szerokość 10,5 cm naklejone na kartoniku o wysokości 16,5 cm, szerokości 10,8 cm i grubości 1 mm. Na kartoniku napis ATELIER GERMANIA ZABRZE O/S HÜTTENSTR. 3.

Z lewej strony rewers zdjęcia.

Zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym Otto Goldbacha Zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym Otto Goldbacha
Zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym Otto Goldbacha. Wysokość 13,7 cm, szerokość 8,8 cm. U dołu zdjęć suchy stempel Fotograf Otto Goldbach Hindenburg O/S.

Zdjęcie wykonane w Atelier Germania. Zdjęcie wykonane w Atelier Germania.
Zdjęcie z lewej strony wykonane w Atelier Germania. Wysokość 13,8 cm, szerokość 8,8 cm, bok ząbkowany. Z tyłu na zdjęciu pieczątka firmowa zakładu i napis Na pamiątkę i data 26.II. 1938.

Zdjęcie z prawej strony wykonane w Atelier Germania. Wysokość 14,4 cm, szerokość 9,8 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 16,6 cm, szerokości 10,8 cm i grubości 1 mm. Na kartoniku napis Atelier Germania Otto Goldbach Hindenburg O/S Hüttenstr. 3.

Zdjęcie wykonane w Atelier Germania. Zdjęcie wykonane w Atelier Germania.
Zdjęcie z lewej strony wykonane w Atelier Germania. Wysokość 14,8 cm, szerokość 10,4 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 16,6 cm, szerokości 10,9 cm i grubości 1 mm. Na kartoniku napis Atelier Germania Inh. Otto Goldbach Hindenburg O/S Hütten Str. 3 Fernruf 1039.

Zdjęcie z prawej strony wykonane w zakładzie fotograficznym Otto Goldbacha.
Wysokość 13,8 cm, szerokość 8,8 cm.
U dołu po prawej stronie zdjęcia suchy stempel Fotograf Otto Goldbach Hindenburg O/S.

Zdjęcie wykonane w Atelier Germania.
Zdjęcie wykonane w Atelier Germania. Wysokość 13,5 cm, szerokość 8,7 cm, bok ząbkowany.

Wycinek z rewersu zdjęcia prezentowanego powyżej.
Wycinek z rewersu zdjęcia prezentowanego powyżej.

Zdjęcie wykonane w Atelier Hedwig.
Zdjęcie wykonane w Atelier Germania.
Wysokość 13,6 cm, szerokość 8,6 cm. Bok ząbkowany.
Z tyłu pieczątka atelier Foto - Germania - Goldbach,
Hindenburg-Schles., Kronprinzenstrasse 223.
W lewym dolnym rogu suchy stempel PHOTO - Atelier Hedwig.

www.zabrze.aplus.pl

Zdjęcie wykonane w Atelier Germania o wysokości 15,7 cm, szerokości 20,0 cm naklejone
na passe-partout o wysokości 23,9 cm i szerokości 33,3 cm.

www.zabrze.aplus.pl

Po zdjęciem po prawej stronie naklejona nalepka z wytłoczonym
napisem Atelier Germania Inh. O. Goldbach HINDENBURG O. SCHL.

www.zabrze.aplus.pl

Zdjęcie o wymiarach wysokość 9,1 cm, szerokość 6,3 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 10,4 cm, szerokości 6,5 cm i grubości 1 mm. Zdjęcie matowe. Na kartoniku napis Atelier Germania Inh. Otto Goldbach Zabrze O.S. Hüttenstr. 3.

www.zabrze.aplus.pl

Zdjęcie o wymiarach wysokość 9,0 cm, szerokość 6,0 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 10,4 cm, szerokości 6,4 cm i grubości 1 mm. Zdjęcie matowe. Na kartoniku napis ATELIER GERMANIA ZABRZE O/S. HÜTTENSTR. 3. Rewers taki jak w zdjęciu 4.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu


Galeria zdjęć


Dobrze wiedzieć