Zabrzańskie zakłady fotograficzne

Zabrzańskie zakłady fotograficzne

autor - Dariusz Guz

Franosch Josef - na niżej przedstawionym zdjęciu widnieje informacja o lokalizacji atelier przy Kronprinzenstrasse 82 (ul. Wolności). W książce telefonicznej z 1928 roku Josef Franosch figuruje jako fotograf z lokalizacją przy Kronprinzenstrasse 106 (ul. Wolności) i numerem telefonu 11-44.
W książce adresowej z 1929 roku występuje w spisie firm zajmujących się sprzedażą artykułów fotograficznych z lokalizacją przy Kronprinzenstrasse 264. W książce telefonicznej z 1936 roku podany jest nowy numer telefonu 28-31 i lokalizacja przy Kronprinzenstrasse 266.
W książce adresowej dla Dolnego i Górnego Śląska z 1937 roku pojawia się z opisem - fotograf, sprzedawca i nazwą zakładu Fotohaus Hansa. 4 zdjęcia wykonane przez to atelier zamieszczone zostały w 25. numerze tygodnika Oberschlesien im Bild (OiB) z 1924 roku, wydanym przez firmę Neumanns Stadtbuchdruckerei z Gliwic.

Zdjęcie wykonane w Atelier HANSA Zdjęcie wykonane w Atelier HANSA
Zdjęcie z lewej strony wykonane w Atelier HANSA. Wysokość 14,1 cm, szerokość 10,0 cm, naklejone na kartoniku o wysokości 16,5 cm, szerokości 10,5 cm i grubości 1 mm. Na kartoniku napis ATELIER HANSA HINDENBURG-OS. KRONPRINZENST 82.

Zdjęcie z prawej strony wykonane w Atelier Hansa. Wysokość 13,1 cm, szerokość 8,4 cm. Bok ząbkowany. W prawym dolnym rogu suchy stempel Atelier Hansa Inh. J. Franosch Hindenburg O.S.

Zdjęcie wykonane w Atelier Hansa.

Zdjęcie wykonane w Atelier HANSA
Zdjęcie wykonane w Photo Haus Hansa.
Wysokość 9,2 cm, szerokość 6,4 cm, boki ząbkowane.

Pieczątka używana przez Photo Haus Hansa.
Pieczątka używana przez Photo Haus Hansa.

Koperta firmowa na zdjęcia i klisze z zakładu fotograficznego Josefa Franoscha - strona zewnętrzna.
Koperta firmowa na zdjęcia i klisze z zakładu fotograficznego Josefa Franoscha - strona zewnętrzna.

Koperta firmowa na zdjęcia i klisze z zakładu fotograficznego Josefa Franoscha - strona wewnętrzna.
Koperta firmowa na zdjęcia i klisze z zakładu fotograficznego Josefa Franoscha - strona wewnętrzna.
Koperta w stanie zamkniętym posiada wymiary: wysokość 13,5 cm, szerokość 9,5 cm.
W kopercie była klisza.

Zdjęcie wykonane z kliszy, która znajdowała się w kopercie firmowej
Zdjęcie wykonane z kliszy, która znajdowała się w kopercie firmowej. Niestety nie udało się zidentyfikować nazwiska zleceniodawcy i miejsca lokalizacji budynku.

Awers i rewers zdjęcia wykonanego w Foto Haus Hansa. Awers i rewers zdjęcia wykonanego w Foto Haus Hansa.
Awers i rewers zdjęcia wykonanego w Foto Haus Hansa. Wysokość 6,0 cm, szerokość 4,3 cm. Przedstawia pana Szczepana Więckowskiego (Stephan Wienckowski) zamieszkałego w 1938 roku w Zabrzu przy Paulstrasse 44 (ul. M. Niedziałkowskiego). Był jednym z dostawców materiałów budowlanych do budowy groty przy kościele św. Andrzeja w Zabrzu.
Zdjęcie udostępnione ze zbiorów prywatnych.

Awers i rewers zdjęcia wykonanego w Foto Haus Hansa. Awers i rewers zdjęcia wykonanego w Foto Haus Hansa.
Niewielu jest fotografów, którzy po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, kontynuowali swoją działalność rzemieślniczą. Jednym z nich jest Josef Franosch, który po wojnie zmienił nazwisko na Józef Franosz i prowadził zakład zlokalizowany przy ul. Wolności 266. Prowadził go jeszcze w 1952 roku. Prezentowane zdjęcie przedstawia Adama Barona ucznia IV klasy górniczej Państwowego Technikum Górniczego nr 1 przy ul. 1. Maja 12.

Aparat fotograficzny zakupiony w sklepie Photohaus HANSA.
Aparat fotograficzny zakupiony w sklepie Photohaus "HANSA".
Sklep zlokalizowany był w Zabrzu przy Kronprinzenstrasse 108 (ul. Wolności).

Blaszka firmowa zamocowana do aparatu fotograficznego.
Blaszka firmowa zamocowana do aparatu fotograficznego.

www.zabrze.aplus.pl

Szukaj

Menu


Galeria zdjęć


Dobrze wiedzieć